Janusz Piechota

Legnica · 880 730 133 · janusz@jkpiechota.pl

Jestem współzałożycielem i Prezesem Zarządu firmy Amplicon sp. z o. o. działającej w obszarze diagnostyki molekularnej z wykorzystaniem sekwencji DNA.

Specjalizuję się w technice qPCR (Real Time PCR) w obszarach takich, jak:

 • projektowanie starterów i sond specyficznych dla określonych celów molekularnych;
 • optymalizacja i walidacja reakcji qPCR;
 • analiza statystyczna danych eksperymentalnych;
 • opracowywanie i walidacja metod analicznych opartych na reakcji qPCR;

Zajmuję się również tworzeniem bazodanowych aplikacji usprawniających i organizujących pracę firmy.


Wykształcenie

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk biologicznych

16.01.2006 - obrona pracy doktorskiej pt. "Opracowanie i wstępna analiza komórkowych modeli chorób mitochondrialnych."

Wrzesień 2001 - październik 2005

MISMaP, Uniwersytet Warszawski

Magister

Indywidualny profil studiów (głównie z zakresu biologii i fizyki) na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych.

01.06.2001 - Obrona pracy magisterskiej pt. „Analiza polimorfizmu miejsc restrykcyjnych w ludzkim mitochondrialnym DNA w populacji polskiej dla enzymów restrykcyjnych AvaII i PstI.” na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem.

Październik 1996 - czerwiec 2001

Kariera

Prezes Zarządu

Amplicon sp. z o. o.

Jako Prezes Zarządu zajmuję się sprawami finansowymi firmy oraz sprawuję nadzór nad organizacją pracy zespołu i wprowadzaniem norm GMO i systemu kontroli jakości dla wyrobów medycznych. Ponadto zajmuję się analizami bioinformatycznymi na poziomie sekwencji DNA, opracowywaniem zestawów diagnostycznych i reakcji qPCR oraz służę wsparciem merytorycznym pozostałym członkom zespołu.

Luty 2014 - Obecnie

Adiunkt

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

W ramach pracy naukowejzajmowałem następującymi zajmowałem się strukturalną i funkcjonalną analizą wysokocząsteczkowych kompleksów tworzonych przez prohibityny i proteazy m-AAA w mitochondriach roślinnych oraz wpływem obniżonej ekspresji prohibityn na fizjologię i rozwój Arabidopsis thaliana. Ponadto współpracowałęm firmą Agrisera AB w zakresie produkcji i testowania przeciwciał.

Luty 2006- wrzesień 2015

Doktorant

Zakład Genetyki, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

W ramach studiów doktoranckich zajmowałem się opracowaniem komórkowych modeli chorób mitochondrialnych. Dodatkowo uczestniczyłem w opracowywaniu metod analizy zmian sekwencji mtDNA o charakterze polimorfizmów oraz mutacji prowadzących do zaburzeń w funkcjonowaniu mitochondriów. W współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka zajmowałem się diagnostyką molekularną chorób mitochondrialnych.

Październik 2001 - wrzesień 2005

Doświadczenie

Doświadczenie naukowe

Kierownik i wykonawca projektów naukowych:
 • 2010-2014: Rola prohibityn typu II w funkcjonowaniu komórki roślinnej. Finansowany przez MNiSW.
 • 2010: Otrzymywanie rewertantów mutanta Arabidopsis thaliana pozbawionego ekspresji genów AtPHB2 i AtPHB6. Finansowany przez UWr.
 • 2002-2005: trzy jednoroczne mini-projekty naukowe finansowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (głównie z zakresu metabolizmu RNA w ludzkich mitochondriach).
Główny wykonawca/wykonawca projektów finansowanych przez MNiSW:
 • 2009-2012: Charakterystyka funkcjonalna mitochondrialnych proteaz typu m-AAA Arabidopsis thaliana.
 • 2007-2010: Funkcjonalna i strukturalna analiza kompleksów tworzonych przez prohibityny w mitochondriach A. thaliana.
 • 2004-2006: Opracowanie i wstępna analiza komórkowych modeli chorób mitochondrialnych (grant promotorski).

Doświadczenie dydaktyczne

Amplicon sp. z o. o.

Prowadzenie szkoleń z zakresu zastosowania techniki Real Time PCR w badaniach naukowych, diagnostyce i badaniach laboratoryjnych.

Uniwersytet Wrocławski

Prowadzenie zajęć z zakresu biologii molekularnej i statystyki. Promotor dziesięciu prac licencjackich oraz dziesięciu prac magisterskich. W latach 2007-2012 kierownik ćwiczeń „Techniki Biologii Molekularnej”, 2010-2011 prowadzenie wykładu „Markery Molekularne”, 2012-2014 kierownik ćwiczeń „Metody fizyczne w biologii”

Uniwersytet Warszawski

Prowadzenie zajęć z zakresu podstaw genetyki, genetyki molekularnej, statystyki. Opieka nad pięcioma pracami licencjackimi oraz pięcioma pracami pracami magisterskimi.

Fukcje organizacyjne/działalność społeczna

2014 - obecnie
Prezes Zarządu w Amplicon sp. z o. o.
2009-2015
Wydziałowy koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
2002-2005
Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z ramienia doktorantów oraz członek Komisji Senackiej ds. Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia
2004
Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Pracownika Naukowego, Uniwersytet Warszawski
1997-2001
Współpraca z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci – współorganizowanie obozów naukowych i prowadzenie zajęć dla dzieci wybitnie uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

Umiejętności

Kompetencje menedżerskie
Umiejętność kierowania kilkuosobowym zespołem nastawionym na realizację określonego projektu o charakterze naukowym lub wdrożeniowym i czasie realizacji 1-4 lat.
Programowanie
Znajomość języka PHP, umiejętność tworzenia i zarządzania bazami danych w oparciu o serwer MySQL poprzez interfejs przeglądarki internetowej oraz MS Access. Tworzenie bazodanowych programów użytkowych.
Bioinformatyka
Analiza sekwencji nukleotydowych, projektowanie starterów i sond dla reakcji PCR i Real Time PCR.
Statystyka
Statystyczna analiza danych doświadczalnych, tworzenie skryptów do automatycznej analizy danych z ekspresji genów uzyskiwanych w reakcji Real Time PCR.
Praca laboratoryjna
Opracowywanie, optymalizacja i walidacja metod badawczych, analitycznych i diagnostycznych opartych o reakcje PCR i qPCR.

Zainteresowania

Czas wolny od pracy lubię spędzać w gronie rodziny i przyjaciół lub zajmując się samodzielnym remontowaniem kupionego kilka lat temu domu.

Jestem miłośnikiem gór i sportów zimowych. Latem i jesienią można mnie spotkać na górskich szlakach. Zimą buty trekingowe zamieniam na narty.

Mój największy nałóg to czytanie książek.


Nagrody

 • Laureat plebiscytu „30 kreatywnych Wrocławia” w kategorii BIZNES, 2017
 • Nagroda za plakat Piechota i wsp. (2009) na 4-tej Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Kraków, 21-25 wrzesień, 2009
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne, 2008, 2011
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Piechota i wsp. (Acta Bioch Pol, 2006; 53(1):157-68), 2007
 • Czterokrotne stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w liceum oraz za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej, 1995, 1998-2001
 • Trzykrotne roczne stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci przyznawane młodzieży wybitnie uzdolnionej, 1993-1996
 • Trzykrotny udział w Ogólnopolskim Konkursie Uczniowskich Prac Naukowych z Fizyki w latach 1992/93, 1994/95 (wyróżnienia), 1994/95 (nagroda)
 • Dwukrotny laureat Olimpiady z Biologii na szczeblu centralnym (17 i 5 miejsce), 1995, 1996